Onderzoeken en raadplegingen

Onderzoeken en raadplegingen terugbetaald door BELTA-TBnet

BELTA-TBnet komt tussen in:

BELTA-TBnet zal de onderzoeken en raadplegingen enkel ten laste nemen in zoverre deze niet door de mutualiteit of een andere instantie worden terugbetaald.

Indien de patiënt bijkomende onderzoeken of raadplegingen nodig heeft die niet in de tabellen vermeld staan, moet op voorhand met het BELTA-TBnet coördinatieteam besproken worden of deze kunnen terugbetaald worden.

 

Voor de raadplegingen en onderzoeken die plaatsvinden in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de factuur rechtstreeks aan BELTA-TBnet.Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden?

Artsen die een tuberculosepatiënt opvolgen en niet verbonden zijn aan een ziekenhuis sturen per consulatie een Consultatieformulier aan BELTA-TBnet.  Dit formulier doet dienst als factuur.Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden?

De raadplegingen en onderzoeken worden terugbetaald volgens de RIZIV-tarieven.