Tuberculosegeneesmiddelen waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen

Stofnaam *
Specialiteit
RIZIV categorie
rifampicine
Rifadine® (Sanofi-Aventis)
A (100% terugbetaald) ¹
D (100% ten laste patiënt) indien voorgeschreven als preventieve therapie
isoniazide
Nicotibine® (Bepharbel)
A (100% terugbetaald)
pyrazinamide
Tebrazid® (Kela Pharma)
A (100% terugbetaald)
ethambutol
Myambutol® (Teofarma)
A (100% terugbetaald)
amikacine
Voor te schrijven op stofnaam
B (75% terugbetaald) ¹
moxifloxacine
Voor te schrijven op stofnaam
B (75% terugbetaald) 2
levofloxacine
Voor te schrijven op stofnaam
B (75% terugbetaald) 2
rifabutine
Mycobutin® (Pfizer / Pharmacia)
A (100% terugbetaald) ¹
prothionamide 4
Peteha®
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
cycloserine 4
Cycloserine®
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
capreomycine 4
Capreomycin®
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
PAS 5
/
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
Linezolide 6
Voor te schrijven op stofnaam
D (100% ten laste patiënt)
meropenem
Voor te schrijven op stofnaam
D (100% ten laste patiënt)
amoxycilline-clavulaanzuur
Voor te schrijven op stofnaam
B (75% terugbetaald)
clofazimine 5
/
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
bedaquiline 6, 7
Sirturo® (Janssen)
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
delamanid 5, 6, 7
Deltyba® (Otsuka)
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
pretomanid 5, 6, 7
Dovprela® (Viatris)
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

* Bijkomende geneesmiddelen (zoals levofloxacine, thioridazine of delamanid) zijn mogelijk mits voorafgaande goedkeuring door de Coördinatie BELTA-TBnet

1 Mits attest van de geneesheer-adviseur van de mutualiteit
2 Internationale generieke naam
3 Op voorwaarde dat de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld
4 In België verkrijgbaar bij de firma Bepharbel
5 In te voeren uit het buitenland (hiervoor is een speciale  Artsenverklaring vereist)
6 Aflevering uitsluitend via de ziekenhuisapotheek
7 Terugbetaling aan te vragen bij BELTA-TBnet. Afhankelijk van de goedkeuring door een expertengroep van MDR-TB specialisten.