Samenwerkingen

BELTA-TBnet wordt gesubsidieerd door het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, het RIZIV, en werkt nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en het Fonds des Affections Respiratoires (FARES) onder de koepelorganisatie genaamd de ‘Belgian Lung and Tuberculosis Association’ (BELTA).