TB in België

Tuberculose is een infectieuze aandoening, veroorzaakt door de Mycobacterium tuberculosis bacil. De infectie verspreidt zich aërogeen en besmet meestal de longen, men spreekt in dit geval van pulmonale tuberculose.  Maar ook andere organen kunnen aangetast worden, ook wel extra-pulmonale tuberculose genoemd. Ongeveer een kwart van de wereldbevolking is geïnfecteerd met de tuberkelbacil.

Wereldwijd is tuberculose één van de top 10 doodsoorzaken en de nummer één doodsoorzaak door een enkelvoudige infectieuze aandoening. België is een laag incidentieland voor tuberculose. Dit betekent dat de jaarlijkse incidentie onder de 10 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners ligt: ongeveer 1000 nieuwe gevallen per jaar. Maar de incidentiecijfers liggen hoger dan in onze buurlanden en de cijfers stagneren sinds een aantal jaar rond een incidentie van 8.5 nieuwe gevallen per 100.000 ondanks de verwachte daling in de voorspellingen. Tuberculose komt in België voornamelijk voor bij patiënten die afkomstig zijn uit hoog-incidentielanden en cijfers zijn het hoogst in grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Luik.

Ongeveer 1-2% van de tuberculosegevallen is multiresistent (resistent tegen ten minste isoniazide en rifampicine). Dit percentage is in België al vele jaren stabiel. (BELTA TBnet 2021 rapport). De behandeling van multiresistente (MDR-TB) en extensief resistente (XDR-TB) vormen van tuberculose duurt drie keer langer dan de behandeling van gewone tuberculose, is veel duurder en geeft ernstigere bijwerkingen.

Tuberculose blijft daarom een ernstig risico voor de volksgezondheid als er niet goed mee wordt omgegaan. 
Het tuberculoseregister (NL-FR) wordt jaarlijks gepubliceerd en bevat de epidemiologische gegevens over tuberculose in België. Meer informatie over tuberculose vind je ook op www.vrgt.be en www.fares.be.