Formulieren en publicaties

Formulaires

Publications

BELTA-TBnet werkingsprotocol
Informatie betreffende het project en de te volgen procedures

Diagnose en behandeling van
tuberculose 
Praktische handleiding
Aanbevelingen voor artsen

Belgian Guidelines on the Diagnosis and Management of Latent
Tuberculosis Infection - 2019

BELTA-TBnet Flyer