Geschiedenis

In 2005 werd bij  Koninklijk Besluit (10 maart 2005) een bijzonder model van verstrekking en betaling van tuberculosebehandeling opgericht dat moet toelaten een adequate tuberculosebehandeling mogelijk te maken voor alle tuberculosepatiënten - al dan niet multiresistent - in België. 

Hiertoe werd een overeenkomst gesloten tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Belgian Lung gand Tuberculosis Association (BELTA), de moederorganisatie van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijdin  (VRGT) en het Fonds des Affections Respiratoires (FARES).

Het bijzonder model kreeg de naam BELTA-TBnet.  Na een proefperiode van 5 jaar werd het project voor onbepaalde duur verlengd door het Koninklijk Besluit van 23 december 2010.