Preventieve therapie

Onderzoeken en raadplegingen die door BELTA-TBnet ten laste kunnen genomen worden om TB uit te sluiten bij contacten van besmettelijke TB-patiënten die preventieve therapie moeten krijgen.

* Bacteriologische onderzoeken op andere stalen kunnen eveneens door BELTA-TBnet terugbetaald worden.

Een IGRA test kan terugbetaald worden indien de test werd uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen in de Belgian Guidelines on the Diagnosis and Management of Latent Tuberculosis (2019).