Patient

Doelgroep Belta-TBnet

 • (Ambulante) tuberculosepatiënten met multisensibele TB
 • Alle tuberculosepatiënten die behandeld worden met tweedelijnsgeneesmiddelen
  • Ambulante als gehospitaliseerde patiënten,
  • Patiënten met en zonder sociale dekking
  • Multiresistente (MDR-Tuberculosis) patiënten
  • Patiënten die neveneffecten vertonen op eerstlijngeneesmiddelen
  • Mono- of polyresistente TB
 • Personen verdacht van tuberculose  
 • Contacten van besmettelijke TB-patiënten

Wat betaalt BELTA-TBnet terug

BELTA-TBnet betaalt de gemaakte kosten rechtstreeks aan de patiënt:
 • Tuberculosepatiënten met sociale bescherming
De patiënt betaalt de remgeld factuur, in dit geval kan de patiënt het ontvangbewijs van de remgeldfactuur aan BELTA-TBnet
via de verpleegkundige van VRGT / FARES bezorgen.
 • Tuberculosepatiënten zonder sociale bescherming
De patiënt betaalt de globale factuur, in dit geval kan de patiënt het ontvangbewijs van de (remgeld)factuur aan BELTA-TBnet
via de verpleegkundige VRGT / FARES bezorgen.

Factureren aan BELTA-TBnet

De patiënt bezorgt de factuur aan BELTA-TBnet via de verpleegkundige VRGT / FARES met het volgende:
 • Betalingsbewijs van de factuur,
 • Rekeningnummer waarop de terugstorten moet gebeuren,
 • Naam van de rekeninghouder (essentieel!)
Facturen rechtstreeks door de patiënt opgestuurd worden niet aanvaard en alle bijkomende kosten veroorzaakt door het niet op tijd betalen van de factuur worden NIET door BELTA-TBnet ten laste genomen.