Artsen

Wie inschrijven bij BELTA-TBnet

BELTA-TBnet komt tussen in kosten voor:
 • Tuberculosepatiënten zonder sociale bescherming 
  • Mensen zonder papieren, mensen bij wie de verplichte ziekteverzekering tijdelijk niet in orde is, arbeidsmigranten,...
   Voor hen is de complexe administratie soms een belemmering voor tijdige en zorgvuldige tuberculosebehandeling.
 • Tuberculosepatiënten met een multiresistentieproblematiek 
  • De behandeling voor patiënten met een multiresistentie-problematiek is langer, duurder en complexer. Sommige tweedelijns geneesmiddelen zijn niet
   beschikbaar in België en worden vaak niet of onvolledig terugbetaald door de ziekteverzekering
 • Tuberculosepatiënten in armoede, met sociale bescherming
  • Voor mensen die in precaire omstandigheden of in armoede leven is de persoonlijke bijdrage soms moeilijk betaalbaar. 
Verifieer steeds of de kosten voor uw patiënt niet door een andere sociale instantie (mutualiteit,
OCMW, Fedasil,…) worden terugbetaald.

BELTA-TBnet komt niet tussen bij kosten gerelateerd aan niettuberculeuze mycobacteriën.

Wat betaalt BELTA-TBnet terug

Alle medische interventies in het kader van
De terugbetaling baseert zich op de onderzoeken en voorschriften zoals beschreven in de meest recente richtlijnen voor latente en actieve tuberculose infecties (Praktische handleiding).

Bij complexe gevallen
 • Patiënten met multiresistentieproblematiek
 • Diagnostiek van extrapulmonale pathologie
 • Behandeling van ernstige nevenwerkingen
 • Tweedelijnsbehandelingen met bedaquiline of delamanid
wordt de casus eerst voorgelegd aan een groep van medische experten vooraleer terugbetaling wordt goedgekeurd. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om de casus in detail te bespreken, en includeer een medisch verslag of MDR-TB registratieformulier

Wat betaalt BELTA-TBnet niet terug

Verblijfskosten in het ziekenhuis, kosten die niet gelinkt zijn aan de preventie, diagnostiek of behandeling van tuberculoseziekte, medische supplementen, spoedhospitalisatie, ambulance of ziekenvervoer.

Voor uitzonderingen, neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om de casus in detail te bespreken en includeer een medisch verslag of  hospitalisatieverslag. Elk patiëntendossier wordt in detail geanalyseerd. BELTA-TBnet zal soms zelf contact opnemen met de behandelend arts om terugbetalingsmodaliteiten te bespreken.

Procedures: Inschrijvingen en voorschriften

Is uw patiënt deel van de doelgroep van BELTA-TBnet vul dan het registratieformulier in zodat de patiënt wordt ingeschreven.

Eenmaal de patiënt ingeschreven vult u voor de terugbetaling van  geneesmiddelen het voorschriftformulier in. De patiënt geeft dit formulier af aan de apotheker. Op deze manier weet de apotheker dat de kosten rechtstreeks aan BELTA-TBnet kunnen gefactureerd worden zonder dat de patiënt hierin moet tussenkomen.

Heeft u een patiënt met een multiresistentieproblematiek, dan bespreken we de casus eerst met de expertengroep. Vul volgend dossier in en verstuur naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Factureren aan BELTA-TBnet

Ambulante consultaties worden terugbetaald door het consultatieformulier in te vullen en op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Hoogstraat 290/807a 1000 Brussel.

Kosten in kader van hospitalisaties worden door de tariferingsdienst van het ziekenhuis rechtstreeks naar BELTA-TBnet verstuurd. Elke factuur wordt grondig geanalyseerd binnen de maand na ontvangst. Als BELTA-TBnet slechts een deel van de factuur ten laste kan nemen, wordt de facturatie-dienst per e-mail geïnformeerd over het overblijvend bedrag. Het ziekenhuis kan dan het resterende bedrag aan de patiënt factureren, zonder een administratieve meerkost.

Stockbreuk medicatie

Uw patiënt kan ingeschreven worden bij BELTA-TBnet aan de hand van volgende procedure:

De afgelopen jaren werden we geregeld geconfronteerd met stock-outs van Myambutol en zelfs Rifadine. Aangezien we ons niet kunnen veroorloven dat een tuberculosepatiënt een onvolledige behandeling krijgt, stelt BELTA-TBnet een aantal alternatieven voor in geval van een tijdelijke stock-out:

 • Gebruik pillen van hetzelfde product met een andere dosering (indien beschikbaar).
 • Bereid het geneesmiddel magistraal
 • Bestel het geneesmiddel in het buitenland

BELTA-TBnet neemt alle kosten verbonden aan de 3 vermelde alternatieven ten laste die niet door de mutualiteit of een andere instantie terugbetaald worden.

Een ingevoerd geneesmiddel kan niet terugbetaald worden in België. Om te vermijden dat een patiënt die
behandeld wordt voor tuberculose de Rifadine zelf moet betalen kunnen de kosten door het BELTA-TBnet project gedragen worden. Hiervoor moeten 3 stappen ondernomen worden door de zorgverlener: 

 • De patiënt wordt ingeschreven in het BELTA-TBnet project aan de hand van het registratieformulier. Onder reden tenlasteneming wordt ‘patiënt kan eigen inbreng niet betalen’ aangekruist en ‘stock-out van medicatie’
 • Een BELTA-TBnet voorschriftformulier wordt ingevuld en dient als alternatief voor een regulier voorschrift. Aangezien het medicijn slechts tijdelijk onbeschikbaar is, vragen we niet meer dan 4 dozen per voorschriftformulier aan te vragen.
 • Een Artsenverklaring* wordt ingevuld ter verantwoording van de buitenlandse bestelling. 

Alle formulieren moeten zo volledig mogelijk ingevuld om de procedure vlot te laten verlopen. Het BELTA-TBnet voorschriftformulier en de artsenverklaring worden meegegeven met de patiënt en zijn bestemd voor de apotheker. Het registratieformulier wordt verzonden naar het BELTA-TBnet project.

*De artsenverklaring maakt geen melding van invoer wegens tijdelijke onbeschikbaarheid in België. Deze indicatie is sinds 2012 wel erkend. In afwachting van een officiële aanpassing van de artsenverklaring dient het bestaande document gebruikt te worden, dat verschenen is in het Staatsblad van 22/12/06 als bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 december 2006.