BIJZONDER MODEL VOOR OPVANG VAN TUBERCULOSEPATIËNTEN

BELTA-TBnet is een project dat met financiële steun van de federale overheid werd opgericht. Het verzekert de terugbetaling van de kosten verbonden aan de tuberculosebehandeling die niet door de mutualiteit, het OCMW of een andere sociale instelling ten laste genomen worden.
Het BELTA-TBnet model

BELTA-TBnet

BELTA-TBnet is een project dat met financiële steun van de federale overheid werd opgericht. Het verzekert de terugbetaling van de kosten verbonden aan de tuberculosebehandeling die niet door de mutualiteit, het OCMW of een andere sociale instelling ten laste genomen worden.

Tuberculosebehandeling in België is gratis.  Patiënten die besmet zijn met kiemen die gevoelig zijn aan alle geneesmiddelen worden behandeld met 3 of 4 antibiotica die integraal worden terugbetaald door de mutualiteit.  Patiënten die niet in orde zijn met hun mutualiteit kunnen beroep doen op het OCMW in het kader van de Directe of Dringende Medische Hulpverlening.  Patiënten die ook daar niet terecht kunnen worden ten laste genomen door BELTA-TBnet.

Patiënten die besmet zijn met kiemen die resistent zijn aan 1 of meer van de standaard tuberculosegeneesmiddelen moeten behandeld worden met zogenaamde "tweedelijnsgeneesmiddelen".  Deze zijn zeer duur maar worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit.  BELTA-TBnet past echter het verschil bij, zodat ook deze behandeling gratis is, zowel voor patiënten met als zonder mutualiteit.

Naast de tuberculosegeneesmiddelen kan BELTA-TBnet bij bepaalde patiënten en onder bepaalde voorwaarden nog een aantal andere kosten ten laste nemen: diagnose-onderzoeken, raadplegingen, bijkomende medicatie, opvolgingsonderzoeken en preventieve therapie.

Het project past strikt het principe van de residuariteit toe:  slechts indien alle andere mogelijkheden om de tuberculosepatiënt ten laste te nemen uitgeput zijn mag beroep gedaan worden op BELTA-TBnet.

Deze site preciseert welke verstrekkingen door BELTA-TBnet ten laste worden genomen en welke procedures moeten gevolgd worden om de terugbetaling te verzekeren.